Juridische disclaimer

Algemene voorwaarden

HOE WIJ UW PROGRAMMA BEPALEN De diensten worden gegenereerd met wetenschappelijk principes op basis van onder andere, maar niet uitsluitend, het model van belasting/belastbaarheid. Bas Diederen is MSc Gezondheidswetenschappen, is gediplomeerd trainer TTN4 van NOC*NSF en heeft meer dan 20 jaar ervaring in de topsport.

RISICO’S VAN PRODUCTGEBRUIK De inhoud van de website basdiederen.com, de Upgreat App, Trainingpeaks Team Upgreat, andere informatiedragers of andere vormen van advies is geen vervanging voor directe, persoonlijke, professionele medische zorg en diagnose. Geen van de adviezen of trainingsprogramma’s mag worden uitgevoerd of anderszins worden gebruikt zonder toestemming van uw (sport)arts of zorgverlener. De informatie hierin is niet bedoeld om specifiek lichamelijk of geestelijk gezondheidsadvies te geven, of welk ander advies dan ook, voor een persoon of bedrijf en er mag in dat opzicht niet op worden vertrouwd. Ik ben geen medische professional en niets op deze website mag verkeerd worden geïnterpreteerd om iets anders te betekenen. Er kunnen risico’s verbonden zijn aan het deelnemen aan activiteiten die worden aangeboden voor mensen met een slechte gezondheid of met reeds bestaande lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen. Omdat deze risico’s bestaan, neemt u niet deel aan de bij mij beschikbare programma’s als u een slechte gezondheid heeft, reeds bestaande mentale of fysieke aandoening heeft, of een arts u heeft afgeraden om deel te nemen aan fysieke activiteiten. Als u ervoor kiest om aan deze risico’s deel te nemen, doet u dit uit eigen vrije wil en in overeenstemming, waarbij u bewust en vrijwillig alle risico’s aanvaardt die aan dergelijke activiteiten zijn verbonden. Deze risico’s kunnen ook bestaan voor degenen die momenteel in goede gezondheid verkeren. Zoals bij elk trainingsprogramma, neemt u bepaalde risico’s voor uw gezondheid en veiligheid. Elke vorm van trainingsadvies kan blessures veroorzaken, en mijn programma’s zijn daarop geen uitzondering. Het is mogelijk dat u geblesseerd raakt bij het uitvoeren van de oefeningen in uw programma, vooral als ze in een slechte vorm worden gedaan. Houd er rekening mee dat mijn programma’s (zoals elk ander oefenprogramma) een risico op blessures inhouden. Als u ervoor kiest om aan deze risico’s deel te nemen, doet u dit uit eigen vrije wil en in overeenstemming, waarbij u bewust en vrijwillig alle risico’s aanvaardt die aan dergelijke activiteiten zijn verbonden. Deze risico’s kunnen ook bestaan voor degenen die momenteel in goede gezondheid verkeren. Mijn advies, of het nu op mijn website is, in mijn trainingsplannen, of coachingsprogramma’s, is niet bedoeld als vervanging voor medisch advies. U moet uw (sport)arts raadplegen voordat u met elk fysiek programma begint. U gebruikt mijn plannen, programma’s, trainingen en coaching op eigen risico en ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele verwondingen of gezondheidsproblemen die u kunt ervaren of zelfs overlijden als gevolg van het gebruik van mijn programma’s. Het moet duidelijk worden gemaakt dat ik niet verantwoordelijk ben voor eventuele verwondingen of gezondheidsproblemen of zelfs overlijden als gevolg van het gebruik van een van mijn producten of diensten. 

ALGEMEEN VERWACHTE RESULTATEN Hoewel mijn producten en diensten bedoeld zijn om volledig te worden geïmplementeerd, kan het zijn dat dit niet altijd mogelijk is, hetgeen kan resulteren in een gebrek aan voortgang/resultaten voor de gebruiker. Wanneer u de producten en diensten van mij correct implementeert, zult u verbluffende resultaten moeten zien, maar het is mogelijk dat u niet de resultaten krijgt die u misschien had verwacht. Uw resultaten kunnen variëren en het is mogelijk dat u niet dezelfde resultaten krijgt als iemand anders, wanneer u mijn diensten gebruikt, vanwege verschillen in uw individuele trainingsgeschiedenis, genetica en persoonlijke motivatie/toewijding. De uiteindelijke resultaten die u krijgt, zijn afhankelijk van het individu en hoeveel moeite u erin steekt. 

ALGEMENE VOORWAARDEN EN BELANGRIJKE FACTURATIEINFORMATIE TERUGKEERD ABONNEMENT (ANNULERINGEN) Als u een dienst koopt (maandelijks, jaarlijks of een andere periode), wordt elke periode automatisch in rekening gebracht en blijft u nieuwe, bijgewerkte programma’s ontvangen voor de tijd dat u ervoor kiest klant te blijven. Om uw abonnement op te zeggen, stuurt u een e-mail naar bas@basdiederen.com minimaal 10 werkdagen voor het einde van uw huidige periode.

INTELLECTUEEL EIGENDOM  De diensten en de inhoud, functies en functionaliteit, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Bas Diederen. De diensten, inhoud, functies, functionaliteit, handelsmerken en handelsstijl mogen niet elders worden gebruikt.
BEELDMATERIAAL U verleent bij voorbaat toestemming voor gebruik en openbaarmaking van tijdens of rond een evenement gemaakte foto’s, beeld en geluidsmateriaal en dergelijke, waarop u zichtbaar of hoorbaar bent. Het is niet toegestaan om zelf dergelijk materiaal te maken of publiceren. In de praktijk zal ik mijn best doen om wanneer u zichtbaar of hoorbaar bent, hier eerst uw toestemming voor te vragen. Ik doe mijn best om uw identiteit zo weinig mogelijk te tonen in videos of geluidsopnames. ba